Viazanka khaki americká (Necktie M-1940)

Novinka/Made in Czechoslovakia

Viazanka khaki americká (Necktie M-1940) je z našej produkcie a na jej výrobu bol použitý gabardén z prírodnej merino vlny. Preto pri nej nie je možné registrovať žiadny efekt šmirgľového papiera, ako pri vlnených textíliách nižšej kvality (Pakistan, Čína, India, Bangladéš atď.), ktoré sa v súčasnosti používajú na výrobu väčšiny replík amerických viazaniek M-1940. Dĺžka originálnej americkej viazanky M-1940 nikdy nemala presiahnuť 47 in (cca 119 cm) z čoho vyplýva, že v súčasnosti vyrábané repliky amerických viazaniek M-1940 o dĺžke 32 in nezodpovedajú vojnovému prevedeniu. Americká viazanka M-1940  bola zavedená do americkej armády v roku 1939 pre letnú/tropickú americkú rovnošatu. Gážisti, ašpiranti a ženy čs. voj. jednotiek v ZSSR, ale aj vojaci Čs. voj. jednotiek vo Veľkej Británii ju nosili k svojej služobnej rovnošate. V americkej armáde sa podľa predpisu voľný koniec viazanky zastrkával medzi prvý a druhý zjavný (apparent) gombík košele (skutočne ide o 2. a 3. gombík košele, keďže pri zaviazaní viazanky 1. gombík košele prekrýva uzol viazanky, t.j. nie je viditeľný, resp. zjavný). Viazanka M-1940 bola nahradená americkou viazankou Necktie, Cotton, Mohair, Khaki (Stock No 73-N-120). Táto zmena bola schválená 24. februára 1942.  

Zvolte si variantu:

15,00 €