CHCEME BYŤ VIACEJ NEŽ E-SHOP

Už od základnej školy ma priťahovala história 2. svetovej vojny. Bolo to podmienené aj tým, že niekoľko mojich príbuzných sa aktívne zapojilo do odboja proti nacizmu na strane spojencov. Rovnako ma fascinovala rôznorodosť výstroja a výzbroje všetkých zúčastnených armád zapojených do najväčšieho svetového vojnového konfliktu minulého storočia. Postupom rokov som sa začal pohrávať s myšlienkou oživenia dejín II. svetovej vojny, a to s konkrétnym zameraním sa na územie predvojnového Československa. A tak po približne dvojročnej príprave som spoločne, s hŕstkou priateľov, zorganizoval vôbec prvú bojovú ukážku z obdobia 2. svetovej vojny na území Slovenskej republiky, ktorá sa nie náhodou konala v septembri 2001 v obci Nižný Komárnik na východnom Slovensku. Aj z tohto je zrejmé, že primárne som inklinoval k nášmu zahraničnému vojsku na východe, ktoré zviedlo prvé ťažké boje na území vlasti práve pod kótou č. 532 "Obšár".

Keďže od roku 2000, ktorý môžeme považovať na území Slovenskej republiky za vznik hnutia pre oživovanie histórie (reenactment) z obdobia II. svetovej vojny, doposiaľ žiadna obchodná spoločnosť nedokázala pre záujemcov o československé zahraničné vojsko na východe ponúknuť komplexné služby v oblasti predaja výstroja, takpovediac "pod jednou strechou", sme sa rozhodli, že prostredníctvom našej rodinnej firmy sa o to pokúsime a takúto službu Vám poskytneme. Ide o jedinečný projekt a sme toho názoru, že vážni záujemcovia o vojenskú históriu ho ocenia. Našim zákazníkom chceme poskytnúť kvalitné repliky výstroja (pokiaľ nepôjde o originály), za rozumné a zmluvné ceny a vzhľadom na rozsah objednávky primeraný čas dodania.

Ak sa s odstupom času pozrieme na možnosti, ktoré máme v súčasnosti a aké možnosti sme mali na prelome milénií, kedy som sa osobne podieľal na vzniku reenactmentu z obdobia II. svetovej vojny v našej geografickej oblasti, tak musím konštatovať, že vývoj išiel neuveriteľne dopredu. Dnes sa reenactmentu a living history z II. svetovej vojny venuje množstvo ľudí po celom svete. V podstate reenactorom sa môžete stať za niekoľko dní, či dokonca hodín a k tomu Vám bude stačiť len prístup na Internet a dostatok finančných prostriedkov na Vašom účte. V dnešnom období už existuje množstvo kamenných obchodov, či internetových portálov, ktoré Vám poskytnú rovnošaty, doplnkový výstroj, výzbroj, techniku a pod., a to všetkých možných bojujúcich strán zúčastnených v II. svetovej vojne. Áno, aj toto je výhoda súčasného globalizovaného trhu. Začiatky však boli veľmi ťažké. Dodnes si pamätám, že rovnošaty sa vyrábali na kolene. U známych, čo mali šijací stroj, sa prešívali švédske či švajčiarske uniformy na uniformy nemecké, rovnošaty červenej armády sa šili z celtoviny, československé uniformy dokonca aj z povojnových vojenských prikrývok, a pod. Toto obdobie je však preč, ale nás všetkých - tú hŕstku priateľov, ktorí sme boli pri zrode tohto hnutia - to zaväzuje, aby sme pre ďalšiu generáciu reenactorov odovzdali to najlepšie, čo v nás je. Aj z tohto dôvodu vznikol tento projekt, pretože čas beží neúprosne vpred a bolo by pekné, keby niečo hodnotné a životaschopné, po nás zakladateľoch slovenského reenactmentu, tu zostalo.

Preto vyhlasujeme, že našim cieľom nie je len obchodná činnosť, ale aj osveta a propagácia činnosti československých a poľských vojenských jednotiek v ZSSR. Aj takýmto spôsobom chceme vzdať česť našim príbuzným, ktorí v ich radoch pôsobili.

Prostredníctvom našej spoločnosti Vám primárne ponúkame niekoľko druhov rotmajsterských a dôstojníckych rovnošiat, ako aj rovnošaty pre mužstvo československého vzoru, tak ako boli produkované v rokoch 1943 - 1945 v ZSSR najmä z amerických vlnených textílií. Základom pre ich výrobu, zabezpečovanú našim podnikom, sú originály rovnošiat, ktoré máme vo svojej zbierke. Repliky originálov rovnošiat sú vyrobené z vlnených textílií tej najvyššej kvality. Výstrojné doplnky anglickej, kanadskej, austrálskej, americkej, sovietskej a československej (ČSR 1918-1939) výroby nám dodávajú naši partneri zo zahraničia, ale aj zo Slovenskej republiky a Českej republiky, alebo si ich výrobu zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Všetok základný materiál na výrobu rovnošiat československého a poľského vzoru má pôvod v USA, v Nemecku, v Českej republike a na Ukrajine. Ako sami vidíte nepoužívame tzv. "lacných" dodávateľov napr. z Číny, ale orientujeme sa len na ten najkvalitnejší primárny materiál a dohotovené výrobky. Samozrejme použitie kvalitných materiálov sa pochopiteľne odráža aj na cene predávaných produktov. Pripúšťame, že niektoré naše produkty sú drahšie, ale z vlastných skúseností vieme, že ich trvácnosť je podstatne dlhšia, ako pri lacných výrobkoch napr. z Číny, či Bangladéša, atď.

V dôsledku smutných udalostí, ktoré sa stali v spoločnosti Panter-Store z Brna, sme na jeseň roku 2019 pristúpili aj k výrobe súčastí britských rovnošiat patriacich do súpravy BATTLEDRESS, kde sme nadviazali na Davidovu M. prácu, a to za použitia jeho strihov a pôvodných materiálov.

Keď som tento obchod v lete roku 2013 rozbiehal bol som plný očakávania, ako to celé pôjde, či verejnosť bude mať záujem o naše produkty. Dnes s radosťou môžem konštatovať, že z hŕstky prvých verných zákazníkov sa ich počet rozrástol a v súčasnosti predstavuje počet viacej ako 400 registrovaných osôb. Dnes máme vracajúcich sa zákazníkov z rôznych kútoch sveta, ako napr. z Austrálie, z USA, zo štátov bývalého ZSSR, zo štátov Beneluxu, či z Veľkej Británie, ale prirodzene najviac ich do nášho virtuálneho obchodu prichádza zo strednej Európy, a to z Poľska, z Čiech a zo Slovenska.

Určite nebolo chybou rozšíriť v roku 2014 našu ponuku o kategóriu "Poľské vojenské jednotky v ZSSR", kde už máme vybudovanú tiež stálu a vracajúcu sa klientelu.

Na jeseň roku 2019 sa naša spoločnosť dostala do situácie, kedy si bolo potrebné určiť jej ďalšie smerovanie. Rozhodol som sa, že ideme ďalej a ešte viac sa budeme snažiť vylepšiť naše služby pre našich ctených zákazníkov. Aj tohto dôvodu na rok 2020 zavádzame nové produktu a prichádzame aj s novou webovou stránkou, ktorá má, určite v porovnaní s tou našou staršou, modernejší vzhľad.

Na záver Vám všetkým úprimne ďakujem za Vašu doposiaľ prejavenú podporu a dúfam, že v našom obchode naďalej nájdete všetko to čo hľadáte a potrebujete.

Nemšová, dňa 1. októbra 2020