E-shop v slovenčinePre pomenovanie jednotlivých produktov sme zvolili názvoslovie, ktoré bolo pre ústroj zavedené intendanciou čs. voj. jednotiek v ZSSR. V niektorých prípadoch, pri inom než československom ústroji, sme pomenovanie produktu, ak to bolo nutné, doplnili aj o názvoslovie používané štátom jeho pôvodu.