KONTAKT A BANKOVÉ SPOJENIE

PREVÁDZKOVATEĽ E-shopu:

Roman Moravec - ETO UNIFORMS

Kukučínova 2098/1A

914 41 Nemšová-Ľuborča

Slovenská republika

Prevádzkovateľ je zapísaný v Živnostenskom registri odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

pod č. 350-30961

IČO: 46041214

DIČ: 1076331575

Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) za tovar!

Registrácia pre DPH za služby z/do iného štátu EU: SK1076331575


BANKOVÝ ÚČET:

IBAN: SK67 0900 0000 0050 4626 6560

SWIFT: GIBASKBX

ADRESA BANKY:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48

832 37 Bratislava


PAYPAL ÚČET: info@etouniforms.com


MANAGER PREDAJA, KONTAKT (Po-Pia: 8:30 - 14:30):

Roman Moravec

Telefón: +421 910 430 480

E-mail: info@etouniforms.com