KONTAKT A BANKOVÉ SPOJENIE

PREVÁDZKOVATEĽ E-shopu:

Kateřina Moravcová - ETO UNIFORMS

Kukučínova 2098/1A

914 41 Nemšová-Ľuborča

Slovenská republika

Prevádzkovateľ je zapísaný v Živnostenskom registri odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

pod č. 350-45127

IČO: 53331800

DIČ: 1075690088

Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) za tovar!

Registrácia pre DPH za služby z/do iného štátu EU: SK1075690088


BANKOVÝ ÚČET:

IBAN: SK61 0900 0000 0051 7392 6525

SWIFT: GIBASKBX

ADRESA BANKY:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48

832 37 Bratislava


PAYPAL ÚČET: info@etouniforms.net


MANAGER PREDAJA, KONTAKT (Po-Pia: 8:30 - 14:30):

Roman Moravec

Telefón: +421 910 430 480

E-mail: info@etouniforms.net