Sovietske odznaky vzorných vojakov

V rámci tejto položky Vám ponúkame kvalitné repliky sovietskych odznakov pre vzorných vojakov vybraných stavovských skupín RKKA. Vojaci čs. voj. jednotiek v ZSSR tieto odznaky používali za rovnakých podmienok, ako ich sovietski spojenci. Zaujímavosťou je, že v RKKA tieto odznaky nosili príslušníci mužstva ale v prípade vojakov čs. voj. jednotiek v ZSSR boli tieto odznaky nosené aj gážistami v rotmajsterských hodnostiach a v hodnostiach nižších dôstojníkov.

Zvolte si variantu:

22,00 €