Rukávový odznak štábnej záštity 1. čs. sam. brigády v ZSSR

Replika rukávového odznaku štábnej záštity 1. čs. sam. brigády v ZSSR. Prvýkrát bol tento odznak zaznamenaný na fotografiách z Novochopersku, v lete roku 1943. Posledné zábery jeho použitia pochádzajú zo dňa 6. októbra 1944 z Duklianskeho priesmyku. 

Zvolte si variantu:

9,00 €