Rukávové odznaky BO OBZ

Rukávové odznaky pre BO OBZ 1. ČSAZ v ZSSR boli zavedené dňa 4. februára 1945 oddelením OBZ 1. ČSAZ v ZSSR. Okrúhly typ nášivky bol určený pre BO OBZ 1., 2., a 3. čs. brigády, náhradný pluk, tankovú brigádu a tylo zboru (celkom 89 voj. osôb). Pôvodne sa zamýšľalo, že do modrého poľa sa umiestni aj kovové označenie označujúce príslušnosť ku konkrétnemu BO. Číslice z bieleho kovu 1, 2 a 3 prináležali vyššie uvedeným čs. brigádam a písmena: "L", "T" a "N", prináležali tylu zboru, tankovej brigáde a náhradnému pluku. Z historických podkladov však je zrejmé, že použitie číslic a písmen bolo len ojedinelé a rukávové odznaky BO OBZ sa používali aj bez nich. Odznak sa prišíval do priestoru ľavého predlaktia blúzy a plášťa príslušníka BO OBZ. Podobný odznak sa vyskytoval už aj v období existencie 1. čs. sam. brigády v ZSSR. V tomto prípade však išlo o okrúhly odznak menšieho priemeru a v niektorých prípadoch mal odznak vymenené aj umiestnenie svojho bieleho a červeného poľa. V tom čase boli takto označení príslušníci záštity (pomocnej roty) štábu 1. čs. sam. brigády v ZSSR, ako vyššieho veliteľstva našej čs. voj. jednotky v ZSSR. 

Odznak v tvare trojuholníka prináležal BO OBZ štábu 1. ČSAZ v ZSSR.

Zvolte si variantu:

9,00 €