Rukávová páska s červeným krížom sovietska

Rukávová páska s červeným krížom sovietska bola určená pre príslušníkov zdravotníckych útvarov (zdravotnícke čaty, roty, prápory) čs. voj. jednotiek v ZSSR. 

Upozorňujeme, že páskou sa neoznačovali zberači ranených. 

Zvolte si variantu:

11,00 €