Parašutný odznak československý

Pri príležitosti 70. výročia operačného nasadenia 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR 1. ČSAZ v ZSSR v rámci Karpatsko-duklianskej operácie v období od 8. septembra do 19. septembra 1944 a jej následného operačného nasadenia v Slovenskom národnom povstaní od 7. októbra do 28. októbra 1944, kde bola postupne operačne nasadená na rôznych úsekoch povstaleckého frontu a následne prešla na partizánsky spôsob boja, WPG Central Europe vydal 1. LIMITOVANÚ EDÍCIU 300 kusov replík parašutného odznaku, ktorý je jedným zo symbolov brigády.

Zvolte si variantu:

10,00 €

Historické okienko a detailný opis produktu

Replika parašutného odznaku je vyrobená technológiou jemnej galvano-plastiky, pričom v rámci tejto technológie sa predná strana vyhotovila s použitím technológie smaltovania (vyobrazenie padáku s parašutistom, československého leva a pozadia prednej časti odznaku). Berúc do úvahy skutočnosť, že sme pre našich zákazníkov chceli zachovať cenovú dostupnosť odznaku, sme upustili od pôvodne zamýšľanej technológie razby a zvolili sme lacnejšie technologické riešenia, avšak s citlivosťou k sledovanému zámeru, ktorým bola kvalita konečného výrobku. Sme tohto názoru, že sa nám tento zámer podarilo dosiahnuť.

Parašutný odznak sa udeľoval príslušníkom 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR za absolvovanie parašutného kurzu. V podstate predstavoval akúsi formu výkonnostného odznaku. V rannom období tejto jednotky sa parašutné odznaky nosili nad pravým náprsným vačkom blúzy. Neskôr, po usmernení zo strany Československej vojenskej misie v ZSSR, ktorá oznámila úpravu MNO, listom č. j. 3484-1944, vec: PARAŠUTNÉ ODZNAKY - schválenie - úprava nosenia, zo dňa 13. septembra 1944, sa parašutné odznaky nosia na ľavom náprsnom vačku, pod gombíkom.