Doplatok za otvorený golier, tzv. rozhalenku

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať blúzu súkennú československú s otvoreným golierom, tzv. rozhalenkou. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky mohli blúzu s rozhalenkou používať ašpiranti, rotmajstri, dôstojníci a ženy. V prípade čs. voj. jednotiek v ZSSR však boli zaznamenané aj prípady, že svoje blúzy si s rozhalenkou vybavovali aj poddôstojníci. Použitie rozhalenky na blúze súkennej československej, ktorá bola určená pre mužstvo, bolo zaznamenané najmä v poľných podmienkach, a to v prípade ašpirantov, rotmajstrov a nižších dôstojníkov. V prípade rotmajstrov budú pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu bielej farby a pri dôstojníkoch budú nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu žltej farby. V prípade ašpirantov a žien v hodnostiach mužstva budú na blúze ponechané pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru. Z tohto dôvodu si pri tejto položke vyberte niektorý z ponúkaných variantov, t.j. na aký účel hodláte blúzu použiť, a to či pôjde o blúzu pre ašpiranta alebo ženu, alebo pre rotmajstra, resp. dôstojníka. 

Zvolte si variantu:

15,00 €