Odznak protitankového delva (IPTAP)

V rámci tejto položky Vám ponúkame vernú repliku prekrížených hlavní kanónov a základnej podkladovej látky pôvodne sovietskeho odznaku pre IPTAP (stíhací protitankový delostrelecký pluk). Takto zostavený odznak bol špecifický pre vojakov slúžiacich pri čs. protitankovom delve, a to konkrétne pri 2. a 4. del. pluku 1. ČSAZ v ZSSR. Československý odznak protitankového delostrelectva vychádzal z odznaku sovietskeho, kde zmenu oproti pôvodnému sovietskemu odznaku predstavovalo vyobrazenie prekrížených delových hlavní. Na sovietskych odznakoch boli tieto vyšité, buď za pomoci bavlnenej nite žltej farby, alebo boli nafarbené žltou farbou. Kovová časť československých odznakov bola odliata z bronzu a k odznaku sa prišívala za pomoci čiernej bavlnenej nite s tým, že jednotlivé stehy bolo nutné zrealizovať v štyroch rohoch kovovej časti odznaku, a to v miestach jej drážok.

Zvolte si variantu:

20,00 €