Malý čapicový odznak československý morený

Ide o vysokokvalitnú repliku malého čapicového odznaku československého vyrobeného z moreného strieborného plechu, ktorý používali vojaci čs. voj. jednotiek v ZSSR. Ide o skutočne morený strieborný plech a nie morený postriebrený plech. Reliéf malého československého štátneho znaku má všetky atribúty originálneho odznaku. Odznak a jeho nožička sa razia priamo zo strieborného plechu pomocou novovyrobených razníc. Nožička je pripojená k telu odznaku striebornou elektródou. Odznak sa pripínal na poľnú čapicu (pre všetky hodnosti) a na ušianku (len mužstvo).  

Zvolte si variantu:

17,00 €