Košeľa vlnená americká bez náplecníkov

Košeľa vlnená americká bez náplecníkov predstavuje vzor americkej vojenskej košele označovanej, ako Shirt, Flannel, OD, Coat Style, ktorá bola do americkej armády zavedená v roku 1934 a k jej modifikácii došlo v roku 1937. Z tohto dôvodu predstavuje skorší vzor americkej vojenskej košele. Do ZSSR sa tieto košele dostávali v rámci dokumentu Lend Lease Act, keďže do americkej armády boli od roku 1941 zavedené košele s odnímateľným golierom. Americké košele sa k čs. voj. jednotkám v ZSSR dostávali aj v rámci rôznej inej medzinárodnej pomoci, ktorú organizoval napr. československý červený kríž so sídlom v Londýne alebo v Moskve, ale išlo o realizáciu materiálnych dodávok cez R.W.R. (Russian War Relief), ktorý vznikol ešte pred zverejnením Lend Lease Act, a to na jeseň roku 1941. Keďže košeľa neobsahovala náplecníky, tieto sa dohotovovali dodatočne, alebo sa nosila ašpirantmi, gážistami a ženami čs. voj. jednotiek v ZSSR len pod blúzou rovnošaty s tým, že golier mala pri krku zopnutý a okolo neho bola uviazaná viazanka anglického alebo amerického pôvodu, či v ojedinelých prípadoch aj civilného pôvodu.

Veľkosť košele je uvedená na jej štítku len v US inčoch (cóloch). Prvý rozmer vyjadruje obvod goliera a druhý rozmer dĺžku rukávu košele. Z tohto dôvodu v rámci tejto položky sme priamo vedľa týchto rozmerov košele v inčoch (cóloch) uviedli aj rozmer v centimetroch (cm).

Zvolte si variantu:

60,00 €