Doplatok za obšitie náplecníkov

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať akúkoľvek blúzu československú z našej ponuky a radi by ste mali obšité náplecníky vo farbe zbrane alebo služby. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky, špeciálne pre čs. voj. jednotky v ZSSR obšitie, t.j. lem náplecníkov blúz bol zavedený od 1. septembra 1944 pri všetkých hodnostiach, a to pri poľnej, ako aj vychádzkovej rovnošate. Vojaci mužstva dokonca mali na náplecníkoch nosiť aj 2cm široké textilné pásiky vo farbe zbrane alebo služby s tým, že táto úprava už platila od 23. decembra 1941. V každom prípade je potrebné uviesť, že pri čs. voj. jednotkách v ZSSR sa obšitie náplecníkov, či už ich olemovaním alebo použitím 2cm širokého textilného pásika, alebo použitím obidvoch týchto riešení naraz, začalo objavovať až od leta 1944 a vo veľkej miere sa rozšírilo až v roku 1945, kedy 1. ČSAZ už operoval na území vlasti. Obšitie náplecníkov sa zväčša používalo na blúzach československých, ale neskôr sa začalo objavovať aj na blúzach anglických, či dokonca ojedinele aj na plášťoch.

Obšitie náplecníkov realizujeme za použitia paspulky alebo páru 2cm širokých textilných pásikov (len mužstvo), alebo obidvoch týchto riešení naraz, a to v nasledujúcich farbách zbrane, resp. služby:

· tmavočervená: pechota a útočná vozba,

· malinová červená: pechota a útočná vozba,

· svetločervená (šarlátová červená): delostrelectvo,

· žltá (chrómovo žltá): jazdectvo,

· svetlomodrá: letectvo,

· modrá: hospodárska služba,

· čierna: zdravotnícka služba,

- svetlohnedá: telegrafné vojsko,

- karmínová červená: generáli a dôstojníci generálneho štábu.

Zvolte si variantu:

15,00 €