Československé vojenské jednotky v ZSSR - výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál: I. a II. časť

Posledných 30 kusov/PLATBA LEN PREVODOM-čítaj info ku knihe!

Prečítajte si celý text až do konca. Je to dôležité!

Posledných 30 ks! (info ku dňu 13.5.2024)

Platba len prevodom, a to na účet autora. Pri zostavovaní objednávky sa v obslužnom systéme tejto stránky objaví možnosť platby "Book selling only-bankový prevod za knihu "Čs. voj. jednotky v ZSSR", ktorú je nutné pri objednávaní diela zvoliť. V praxi to znamená, že nie je nutné klikať na inú platobnú metódu, keďže je to prvá z nich, ktorá je už automaticky pri tomto produkte zvolená. 

Problematiku sledovanú týmto dielom môžeme s určitosťou zaradiť medzi jednu z neprebádaných oblastí histórie československých vojenských jednotiek v ZSSR, kde doposiaľ nebola spracovaná žiadna podrobná štúdia.

V niektorých prípadoch, v rámci všeobecne známych diel zameraných najmä na opísanie bojovej cesty našej zahraničnej armády na východe, sa o ústroji a ďalšom intendančnom materiály objavilo len veľmi málo informácií, ktoré však z dôvodu svojho zamerania, nemohli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku sledovanú týmto dielom. Práve z tohto dôvodu vznikla táto dvojdielna publikácia, ktorá je pokusom o čiastočné zaplnenie doposiaľ bieleho miesta na mape vojenských dejín Československa.

Rozsah obidvoch častí: 775 strán. Formát: šírka 230 mm x výška 300 mm. Náklad 500 kusov dvojkníh. Autor: Roman Moravec (samovydavateľ).

Tlač: november 2021. Distribúcia: december 2021.

Publikácia sa vydáva vlastným nákladom, t.j. ide o selfpublishing a eshop Roman Moravec - WPG Central Europe poskytuje len online platformu pre predaj diela. Autor Roman Moravec, fyzická osoba-nepodnikateľ je v pozícii samovydavateľa a môže vydať svoju knihu v rámci tzv. slobodného povolania. Tento postup sa uplatní vtedy, ak spravidla autor napíše jednu knihu, ktorú aj sám vydá (teda keď nejde o sústavnú činnosť - podnikanie). Napísanie a vydanie knihy na vlastné náklady (konkrétne využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady) sa totižto podľa živnostenského zákona nepovažuje za živnosť a teda na účely jednorazového vydania knihy nie je nutné získanie živnostenského oprávnenia, čo vyplýva zo stanoviska riaditeľa odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra SR.

Zvolte si variantu:

97,00 €

1. ERRATA/27.7.2023

zoznam preklepov, nedoklepov a chýb nájdených v knihe

Československé vojenské jednotky v ZSSR

výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál (I. vydanie)

Vážení čitatelia,

s ohľadom na skutočnosť, že od vydania vyššie uvedenej knihy už uplynul určitý časový odstup som toho názoru, že nastal ten správny čas Vás upozorniť na zistené preklepy, nedoklepy a chyby, ktoré som buď objavil ja sám, alebo mi boli avizované čitateľmi. Aj keď sme sa viacerí snažili nižšie uvedeným chybám vyvarovať, zrejme zaúradovala autorská slepota, resp. únava korektorov, ktorí text diela podrobne kontrolovali ešte pred jeho vydaním. Zároveň to dokazuje fakt, že dokonalé prevedenie textu knihy, ak je jej autorom človek, zrejme neexistuje a aj preto sa v súčasnosti vyskytujú chyby aj v publikáciách renomovaných autorov, či vydavateľstiev, ktoré prešli niekoľkoúrovňovou korektúrou.

Napriek tomu sa nechcem vyhovárať na akékoľvek dôvody, ktoré by mali chyby už vo vydanej publikácii ospravedlňovať a preto odo mňa prijmite moje úprimné osobné ospravedlnenie za všetky nedokonalosti jej textu.

Do pozornosti uvádzam, že opravy pôvodného textu sú zvýraznené červeným písmom a do textu sú zasadené tak, ako by mali byť v knihe správne uvedené.

Ďakujem za Vaše porozumenie.

Roman Moravec, autor