Doplatok za otvorený golier, tzv. rozhalenku

Dva varianty golierov

V súlade s nariadeniami vydanými pre čs. voj. jednotky v ZSSR blúzy, ktoré nosili ašpiranti, rotmajstri, dôstojníci a ženy mali byť vybavené otvoreným golierom, tzv. "rozhalenkou", keďže uvedené vojenské stavovské skupiny nosili košeľu s viazankou. S ohľadom na tieto nariadenia sme pre našich zákazníkov pripravili možnosť vybrať si z dvoch variantov otvoreného goliera pre všetky tri základné vzory blúz súkenných anglických. 

V rámci tejto položky ponúkame dva varianty otvoreného goliera, ktoré máme vyvzorované. V prípade iných variant otvorených golierov všetko závisí od osobnej dohody.

Zvolte si variantu:

20,00 €

Historické okienko a detailný opis produktu 

S niektorými zákazníkmi sme diskutovali o farebnom tóne použitých plastových gombíkov vzor C.A. 5377 a z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že vydáme nasledujúce usmernenie. Keďže farba plastových (kompozitových/vegetable ivory (orech tagua)) gombíkov vzor C.A. 5377 bola špecifikáciou definovaná ako farba nevýrazná (drab) odtieň tejto farby nebol detailne špecifikovaný, napr. ako olivovo nevýrazná, hnedá nevýrazná, zemitá nevýrazná, atď. Plastové gombíky vzor C.A. 5377 boli vyrábané britskými súkromnými spoločnosťami, napr. Lacrinoid Products Ltd. London (predtým známa ako London Buttons Co.), Dormer Plastics Ltd., atď. V súčasnosti môžeme na trhu nájsť dôkazy, že dokonca ani tieto firmy neboli v danej veci v zhode, čo je plne pochopiteľné pretože nešpecifikovaná nevýrazná farba môže mať veľmi široké farebné spektrum of svetlohnedej, cez farbu khaki až po olivovú zelenú farbu. Z tohto dôvodu sa nepokúšame ani my hľadať žiadny logický systém vo farebných tónoch nevýraznej farby, ale pokúšame sa vychádzať z tých odtieňov, ktoré boli obvyklé počas II. svetovej vojny. Doposiaľ sme videli toľko pôvodných gombíkov z II. svetovej vojny vzor C.A. 5377 a dokonca aj vzor C.A. 2253 (otočný gombík s tŕňom) v niekoľkých odtieňoch nevýrazných farieb, že nemôžeme akceptovať názor, že tieto gombíky musia mať len tmavohnedú alebo len hnedú farbu, či dokonca farbu khaki, resp. olivovú nevýraznú, alebo akúkoľvek hnedastú či zelenkastú farbu. Keďže sa v našom obchode snažíme nasledovať jasné historické pozadie, a to tak veľmi, ako je to možné, nikdy nemôžeme byť pri vyššie uvedených britských plastových gombíkoch z obdobia II. svetovej vojny, zameraní len na jediný odtieň nevýraznej, napr. olivovej zelenej alebo hnedej farby, atď.