Služba „ušitie britskej rovnošaty Battledress na mieru“ v ponímaní WPG Central Europe

06.06.2023

Tento ďalší blog som sa rozhodol napísať z toho dôvodu, že niektorí záujemcovia o naše rovnošaty Battledress by mali vedieť základné nuansy ohľadne vojnovej výroby battledressov vyplývajúce z dobových britských špecifikácií, základnú myšlienku a princíp používania tejto britskej "bojovej" rovnošaty počas II. svetovej vojny a hlavne našu filozofiu a postupy pri ich výrobe. Zámerne som dal do úvodzoviek slovo "bojovej", keďže už z vlastného názvu rovnošata BATTLE-Dress vyplýva, aký s ňou mali jej návrhári a následne aj výrobcovia zámer. Určite sa mali v nej vojaci cítiť pohodlne a mala byť pri použití v boji praktická, čo samozrejme potvrdzujú aj zmeny už jej zavádzajúcej špecifikácie č. E/1037 zo dňa 28. októbra 1938, kde v priebehu II. svetovej vojny sa táto zmenila niekoľkokrát, a to:

  • doplňujúcou špecifikáciou E/1037A z mája 1939, kde sa prsné vrecká blúzy posunuli na nákrese o ½´´ (palca) nahor,
  • doplňujúcou špecifikáciou E/1937B zo dňa 29. júna 1939, kde došlo k zmenám v súvislosti s pevnosťou švu v sede nohavíc,
  • doplňujúcou špecifikáciou E/1937C zo dňa 30. decembra 1939, ktorá reagovala na vypuknutie II. svetovej vojny, a to najmä v tom smere, že gombíky sa začali prišívať už aj strojovo a nie len ručne, ako tomu bolo dovtedy, s výnimkou prišívania troch zadných gombíkov na pásci nohavíc, ktoré sa naďalej museli prišívať len ručne, kvôli ich väčšiemu zaťaženiu pri zapísaní do podšívky blúzy,
  • dňa 6. júna 1940 dochádza k čiastočnej strihovej a modelovej úprave dizajnu, kde špecifikáciou č. U/617 sa ruší špecifikácia č. E/1037/C. Zavádza sa nový vzor blúzy č. 11456, ktorý nahradil jej pôvodný vzor č. 11012 a rovnako aj nový vzor nohavíc č. 11457, ktorý nahradil vzor č. 11326. Tento nový dizajn vychádza zo vzoru Serge, avšak išlo o tzv. "zoštíhlený" variant rovnošaty Battledress a vrecko na obväz bolo doplnené rotačným gombíkom vyrobeným z plastu (Vegetable Ivory Shank Button, Drab),
  • dňa 4. júna 1941 je zverejnená ďalšia špecifikácia č. U/617C, kde došlo k úpravám spodných častí sár nohavíc, a to odstránením malých textilných spiniek a gombíkov na ich dolných koncoch. Takto upravené nohavice dostali nové vzorové označenie č. 11721.

Plnohodnotná zmena vzoru Serge nastáva dňa 5. júna 1942, kedy uzrel svetlo Sveta celkom nový vzor britského Battledressu, a to vzor 1940 (1940 Pattern). Tento nový vzor rovnošaty Battledress bol zavedený špecifikáciou č. U/617G, ktorou sa zrušili všetky predchádzajúce špecifikácie a zaviedli sa nové vzory, konkrétne pre blúzu vzor č. 12083 a pre nohavice vzor č. 12084. Rovnošata Battledress vzor 1940 bola označovaná aj ako Utility alebo Austerity Battledress Uniform. V prvom rade došlo k významnému zjednodušeniu strihu a modelu prsných vreciek, všetky gombíky blúzy a nohavíc, mimo rázporku na nohaviciach, boli odkryté, nohavice boli vybavené dodatočnou tepelnou driečnou podšívkou a len dvomi zadnými gombíkmi pre spojenie s blúzou. V krátkom čase je spomenutá špecifikácia zo dňa 15. júla 1942 doplnená o špecifikácia č. U/1076, ktorou sa rotačné gombíky na náplecníkoch blúzy a na vrecku pre obväz na nohaviciach nahradili gombíkmi z plastu zo štyrmi dierkami č. CA5377 používanými na zapínanie blúzy a nohavíc už podľa špecifikácie zo dňa 5. júna 1942. Poslednou "vojnou" zmenou je doplňujúca špecifikácia zo dňa 2. januára 1943 vydaná pod č. U/1076/B, ktorá zaviedla len jedno vnútorné vrecko na blúze.

Keďže uvedené špecifikácie neobsahujú úplne všetky dáta o zmenách týkajúcich sa praciek a je nutné podotknúť, že v tomto smere existujú určité biele miesta na mape výroby rovnošaty Battledress, avšak aj v tomto smere sa dá relatívne dobre orientovať, ak poznáme všetky historické nuansy a súvislosti. V špecifikácii č. E/1037 zo dňa 28. októbra 1938 došlo k vyškrtnutiu slova "brass" (mosadz) z pôvodného znenia "Buckles, prongless, brass". V máji 1939 sa v doplňujúcej špecifikácii uvádza už len pomenovanie "Buckle, prongless" a od 6. júna 1940 bolo toto pomenovanie v špecifikácii č. U/617 upravené v tomto znení "Buckles, prongless or as issued", t.j. išlo o doplnenie, ktoré v podstate umožňovalo výrobcom použiť práve dostupné vyhotovenia praciek, tak ako ich bolo možné získať na miestnom trhu. Ak zoberieme do úvahy anglické slovo "prong" toto znamená slovo hrot, v našom ponímaní tŕň, kde zrejme išlo o vyjadrenie typu pracky bez tŕňa, t.j. že sa jedná o klznú pracku bez tŕňa, ako napr. na opasku, ktorá sa však v praxi neosvedčila, a to hlavne preto, že nedokázala zaistiť pevné uchytenie opasku blúzy Battledressu, čo je v spojení s nohavicami viac než žiaduce. Z praxe vieme, že spočiatku sa používali jednoduché klzné pracky z oceľového drôtu s nanesenou vrstvou niklu, ktoré sú typické pre vzor Serge, konkrétne pre jeho skoršiu špecifikáciu a neskôr sa zaviedli pracky zubaté, ktoré boli skôr vyrobené z mosadzného plechu a neskôr už z oceľového plechu v obidvoch prípadoch s nanesenou vrstvou niklu (typické pre blúzy rovnošaty Battledress Serge neskoršieho výrobného prevedenia) a následne po zavedení blúzy vzor 1940 (Austerity, resp. Utility) sa používali už len zubaté pracky z oceľového plechu chemicky ošetrené fosfátovaním. Zubaté pracky, tak boli zavedené výrobcami, čo im umožnila zmena špecifikácie zo dňa 6. júna 1940 a aj medzi nimi existovalo niekoľko výrobných prevedení.

Výňatky z magazínu strihov od britskej spoločnosti Taylor & Cutter, z januára 1941 (Battledress Blouse, Serge)

Keďže všetky vyššie uvedené pramene máme vo svojom firemnou archíve k dispozícii, v priebehu rokov sme ich hĺbkovo analyzovali (aj v súvislosti s písaním mojej referenčnej publikácie) a zistené dáta sme samozrejme porovnali s významným množstvom blúz a nohavíc rovnošaty Battledress vyrobených v priebehu II. svetovej vojny in natura, musím konštatovať, že tak naša súčasná výroba ale aj následné nosenie rovnošaty Battledress musia spĺňať niektoré základné, zásadné a nemenné kritériá.

Z tohto dôvodu som presvedčený o tom, že rovnošatu Battledress nemôže nosiť ktokoľvek, keďže táto má špecifický strih a na konci výroby model a tieto aspekty musia byť vždy zohľadnené, aj preto aby rovnošata Battledress vyzerala na osobe akceptovateľne a zároveň aby sme stále ešte mohli hovoriť o tom, že ide o rovnošatu Battledress a nie o čosi, čo sa na ňu len podobá a ide o tzv. "paškvil".

WPG Central Europe sa snaží vyrábať rovnošaty Battledress v muzeálnej kvalite, avšak pre každodenné použitie, t.j. nie pre statické figuríny vo vitríne múzeí, ale pre reenactorov, ktorí v nich chcú realizovať imitovanú bojovú činnosť, tak ako to robili vojaci na bojiskách II. svetovej vojny, napr. aj niekoľko dní, týždňov, mesiacov v roku, a to v plnom nasadení či už pri bojových ukážkach, podujatia typu living history alebo pri iných viacdňových udalostiach. Naša výroba teda smeruje primárne k tomuto účelu. Preto vyrábame blúzy a nohavice Battledress v 18 regulárnych veľkostiach, ktoré poznáme z obdobia II. svetovej vojny (rozmery extra small a small sme nezaviedli) a v našich dvoch rozmeroch 19* a 20* pre zákazníkov s najviac riešenými neregulárnymi mierami. Zároveň sme ochotní ušiť rovnošatu Battledress aj na mieru, avšak za zachovania zdravého rozumu, úsudku a všetkých technologických postupov, tak ako to predpisujú spomenuté britské dobové špecifikácie a naše skúsenosti získané posúdením originálov in natura. Všetko toto znamená dodržiavanie presne stanovených a nemenných krajčírskych postupov, keďže finálny výrobok musí byť modelovaný rovnako, ako keby osoba nosila regulárnu veľkosť. V praxi to znamená, že musí ísť o osoby, ktoré majú menšiu veľkosť ako je Size 1 alebo väčšiu veľkosť ako je Size 18, alebo inú veľkosť ako nami zavedené extra veľkosti Size 19* a Size 20*. Príkladmô, ide o soby, ktoré sú nižšie ako 160 cm, ako sú vysoké viacej ako 188 cm alebo napr. majú kratšie nohy, dlhšie ruky, úzky pás a širšiu hruď, atď. Tieto osoby však musia mať správne tvarovanie tela s proporčne prijateľnými mierami, keďže ušiť napr. blúzu rovnošaty Battledress na osobu s obvodom pásu 140 cm a s obvodom hrude 120 cm a s výškou chrbta 42 cm je prakticky a technicky nemožné a výsledný výrobok by skutočne nikdy nevyzeral, ako správne vymodelovaná blúza rovnošaty Battledress. V tamto prípade sa určite so zákazníkom nedohodneme, keďže nám záleží na tom, aby sme šili veci tak, ako majú vyzerať a nie len preto, aby sme zarobili, keďže nám na finálnom výsledku skutočne veľmi a veľmi záleží. Z minulosti viem, že rovnakú politiku razil aj Panther-Store, čo samozrejme plne chápem.

Z praxe uvediem jeden dobrý príklad, ako treba chápať naše postupy pri šití napr. blúzy na mieru. Zákazník si odmeral veľkosť M9 (pozri náš foto manuál - dĺžka chrbta od šije po pás) v dĺžke 70 cm, čo je určite neštandardný rozmer. Takýto človek musí mať výšku cez 2 metre. Pri použití technologického postupu z príslušnej britskej dobovej špecifikácii (táto podmienka platí pri všetkých vzoroch, a to Serge (obidve špecifikácie), ako aj 1940 Pattern), sa v 2. bode uvádza, že k dĺžke chrbta sa vždy pridáva tzv. "krajčírska pribávka" v dĺžke 3´´ palce pretože, je to zavedené za účelom vytvorenia tzv. "fall over" (previs), ktorý je v špecifikácii jasne predpísaný a povinný. Preto logicky blúza bude dlhá 77 cm a nie 70 cm. Technologický proces je nemenný, pretože toto povinne predpisuje špecifikácia pre výrobcu, ako aj nás v tom utvrdzuje množstvo skontrolovaných dobových blúz od rovnošaty Battledress a my sme nútení toto dodržiavať, keďže to dodržiavame aj pri regulárnych veľkostiach, t.j. vyrábame blúzy a nohavice Battledress tak, ako majú vyzerať keď sú distribuované z výroby k vojenskému telesu. To čo si vojak ďalej so svojou rovnošatou urobí je už jeho rozhodnutie, napr. môže využiť služby miestneho krajčírstva a rovnošatu si ešte vylepšiť s tým, že rovnaké postupy sa realizovali aj cez II. svetovú vojnu, napr. v útvarových krajčírskych dielňach a nešlo o nič výnimočné, atď. Ak sa v nami ušitých rovnošatách Battledress postavia vedľa seba dvaja zákazníci, kde jeden bude mať odetú rovnošatu veľkosti napr. Size 11 a druhý zákazník bude mať odetú našu rovnošatu ušitú na mieru a napr. výškovo bude medzi obidvomi zákazníkmi rozdiel 40 cm, modelovo a proporčne musia vyzerať rovnako. Platí však zásada, že pri výbere veľkosti, ako aj pri uvádzaní telesných mier obidvaja zákazníci museli postupovať korektne, t.j. prvý si vybral správnu regulárnu veľkosť rovnošaty a druhý uviedol správne telesné miery. Ak použijete správne postupy pri výbere, meraní a výrobe chybu môžeme prakticky vylúčiť a vždy v takomto prípade niekde v reťazci zlyhal ľudský faktor. Z praxe vieme, že zväčša sa chyba stane na strane zákazníka, keďže výber veľkosti a hlavne sňatie telesných mier nie sú jednoduchými disciplínami a hlavne tá druhá si vyžaduje vysokú zručnosť, skúsenosti ale hlavne pozornosť.

Na uvedených príkladoch som chcel len zdôrazniť to, že my chceme od zákazníka jeho neštandardné telesné miery a tri fotografie bez tváre len preto, aby sme sa zorientovali a ukotvili v jeho rozmeroch, diskutovali s ním o tom a vyrobili mu presne takú Battledress rovnošatu, ako by dostal od výrobcu počas II. svetovej vojny, ak by mal regulárnu veľkosť, aj keď ju v čase objednávky nemá alebo svoju regulárnu veľkosť nepozná. Preto nie je na našom formulári uvedené, že ide napr. o dĺžku blúzy, ale o dĺžku chrbta zákazníka, a to aká bude konečná dĺžka blúzy je na našej zodpovednosti, keďže my presne postupujeme na základe príslušnej britskej špecifikácie. Preto vždy zákazníkov, ktorí si nechajú ušiť rovnošatu Battledress na mieru neustále upozorňujeme, napr. že ich má merať druhá osoba, ktorá je v tomto ohľade zručná, má sa použiť nové krajčírske meradlo, tzv. krajčírsky meter (nie kovový murársky meter alebo starý a vyťahaný krajčírsky meter starej mamy a pod.), majú vychádzať z nášho foto manuálu, atď. Ak čokoľvek zákazník zanedbal bude to mať nakoniec len a len negatívny dopad na konečný výrobok a tento nebude sedieť ale naopak, ak sa všetko dodrží výsledok bude jednoznačne pozitívny a za to nesieme kožu na trh my. Nekonfekční zákazníci si teda musia uvedomiť, že si neobjednávajú oblek na mieru s ktorým pôjdu na svadbu, ale vojenskú bojovú rovnošatu Battledress, ktorá hlavne na bojovom poli musí vždy spĺňať zamýšľaný účel jej použitia, t.j. požadovaný bojový komfort a v takejto rovnošate reenactor môže stáť na stráži, ako aj pohodlne sa plaziť alebo prískokmi sa presúvať od výhľadu k výhľadu smerom k pozíciám nepriateľa.

Roman Moravec, WPG Central Europe